Telefon- och mobilapparatsskador

På Svenska Suomeksi

Fyll i och skicka in blanketten nedan. Vi kontaktar er inom ett dygn. Blanketter som skickats in under helgen besvaras i början av veckan.

Anmälarens uppgifter

Namn
Telefonnummer
Nummer anmälaren kan nås på. Vi bekräftar att ärendet tagits emot genom att ringa er på detta nummer.
E-postadress
Personnummer
Kontonummer

Försäkringstagarens uppgifter

Fylls i om anmälaren inte är försäkringstagare
Namn
Telefonnummer
Vi bekräftar vid behov att vi har rätt att behandla skadeärendet genom att ringa detta nummer.
E-postadress
Personnummer

Uppgifter om skadan

Datum och tid
Skadehändelse
Händelseplats
Beskrivning av skadehändelsen
Berätta i detalj om skadehändelsen, t.ex. hur skadan inträffade och vad som orsakade den?
Resa
Om skadan inträffade på en resa, fyll i tidpunkten för resan.
Resmål (land och ort)
Typ av resa

Uppgifter om apparaten

Märke och modell
T.ex. Samsung Galaxy S6 64GB
IMEI kod eller serienummer
Finns ofta på baksidan av apparaten, i SIM-korts facket eller under batteriet. Fältet kan lämnas tomt om ni inte hittar koderna. IMEI koden består av 15 siffror, serienumret består vanligen av 10 – 15 tecken.
Beskrivning av skadorna
Hurdana skador har apparaten och hur märks dessa?
Apparatens inköpsår
Apparatens ägare